dijous, 23 de novembre de 2017

Mostra cartogràfica a l’Institut Lluís Vives

Mapes diversos de paper o tela amb motllures de fusta

Aprofitant la gran riquesa patrimonial de l'IES Lluís Vives, conservada en el departament de Geografia i Història, hem preparat una exposició de mapes murals de gran format a la biblioteca de l'institut.
Els mapes exposats corresponen a la primera meitat del segle XX i són un recurs pedagògic de gran valor. Entre d'altres, hi ha mapes italians i alemanys, el quecorrobora la importància que van tenir aquestes escoles cartogràfiques des de finals del segle XIX.

Vitrina al costat del cartell anunciador de l'exposició 

Vista general de l'exposició

Alguns dels mapes Rothaug-Doporto, revisats i reformats pel professor Luis Doporto per a l’edició espanyola, van obtenir el Gran premi de l’Exposició Nacional de Barcelona de 1929. “Aquests magnífics mapes, publicats en edició física i política, van ser la darrera aportació de la cartografia austríaca i contenen gran nombre de dades. Destaquen per la seua claredat i exactitud geogràfica”. (Informació extreta del ‘Catálogo de Material Pedagógico Moderno Cultura’ - Eimler-Basanta. Madrid, 1932)

Tots els mapes exposats, impresos sobre paper i tela, amb motllures i vernís, són de gran format i ens mostren distintes realitats d’estudi. A banda dels clàssics mapes físics i polítics, n’hi ha d’altres temàtics que reflecteixen algun aspecte particular, com ara: les llengües europees, moments puntuals de la història, el relleu d’un determinat espai geogràfic en planta i alçada o qüestions geopolítiques.

'Europa en 1492'
Escala 1:6.000.000
71x100 cm.
Editorial Vallardi Americana. Buenos aires
'LE GRANDI SCOPERTE GEOGRAFICHE'
Escala 1:25.000.000
140x185 cm.
Instituto Geográfico de Aostini Novara
'MAPA de las COLONIAS y del TRÁFICO INTERNACIONAL'
Escala 1:25.000.000
163X212 cm.
Establiment cartogràfic G. Freytag i Berndt. Viena (Àustria)
'MITTELMEERLÄNDER'
Escala 1:200.000
175x270 cm.
CASA JUSTUS PERTHES; GOTA
'WETTERSTEINGEBIRGE'
Escala de longitud 1.15.000
Escala de profunditat 1:20.000
186x212 cm.
CASA JUSTUS PERTHES; GOTA
'MAPA FÍSICO DE ÁFRICA'
Escala 1:6.000.000
173x200 cm.
Establiment cartogràfic G. Freytag i Berndt. Viena (Àustria)
'MAPA FÍSICO DE EUROPA'
Escala 1:3.000.000
186x212 cm.
Establiment cartogràfic G. Freytag i Berndt. Viena (Àustria)
'DIE WOLKER EUROPAS'
Escala 1:3.000.000
166x210 cm.
CASA JUSTUS PERTHES; GOTA
‘Wandkartez um studium der Geschichte des Altertmus’
Escala 1:3.000.000
184x203 cm.
Establiment cartogràfic G. Freytag i Berndt. Viena (Àustria)

'AMERICA'
Escala 1:7.000.000
230x183 cm.
ANTONIO VALLARDI - EDITORE. MILANO

dilluns, 18 de setembre de 2017

Història de l'Institut Lluís Vives en quatre maquetes

Maquetes retallables de cartolina. Escala 1/280:
 - Any 1552: base 42x23'5 cm, alçada 4 cm.
 - Any 1704: base 42x23'5 cm, alçada 7 cm.
 - Any 1915: base 36x19 cm, alçada 8'5 cm.
 - Any 2012: base 29'5x21 cm, alçada 8'5 cm.
Disseny i confecció de les maquetes: Luis Felipe Moreno Vázquez

Abraçada al Lluís Vives. 24-02-2012
Un dels actes més emotius de la mobilització estudiantil de la primavera valenciana de l'any 2012 és el que es va denominar "abraçada a l'Institut Lluís Vives", dut a terme per alumnes, pares, professors i simpatitzants del mateix.
Per commemorar-es va elaborar una maqueta de cartolina retallable de l'edifici de l'Institut Lluís Vives.

Maqueta de l'IES Lluís Vives de 2012

Imatge de l'IES Lluís Vives abans 
de la reforma dels anys 70
Aquesta maqueta va ser el punt de partida d'altres que van venir després; concretament l'any 2015, amb motiu de l'exposició "La Història Natural a l'Institut Lluís Vives. Espai d'ensenyament, lloc de ciència ", en què es commemoraven 100 anys d'investigació científica i ensenyament de la Ciència, Es va confeccionar una altra maqueta, de les mateixes característiques, que representava el llavors denominat Institut General i Tècnic de València, tal com era el 1915.

Maqueta de l'Institut General i Tècnic de València cap a 1915

Imatge del Col·legi Sant Pau en el pla 
manuscrit del pare Tosca de 1704
Finalment, aquest mateix any, s'han realitzat dues maquetes més. Una que representa una interpretació de la imatge del col·legi Sant Pau de la Companyia de Jesús, antecessor de l'actual institut, que apareix en el plànol manuscrit del pare Tosca de 1704 i posterior gravat d'Antoni Bordazar de 1738.

Maqueta del Col·legi Sant Pau de València cap a 1704

Imatge de les cases comprades per la
Companyia de Jesús a partir de 1552
L'altra representa una interpretació de les figures de les cases comprades per la Companyia de Jesús, a partir de 1552, que apareixen en el llibre "Monografia històrica de l'IEM Lluís Vives de València" de José Luis Corbín de 1979. Amb l'adquisició d'aquestes cases, amb els seus respectius horts, els jesuïtes van poder edificar el que seria el seu primer col·legi a Espanya.

Maqueta de les cases comprades per la Companyia de Jesús a partir de 1552

En aquestes últimes maquetes es troba representat un fragment del llenç de la muralla sud de València junt al qual es va edificar el col·legi Sant Pau.

Després de la confecció de l'última maqueta s'ha procedit a realitzar amb totes elles una de les miniexposicions temporals al vestíbul de l'institut.

dimarts, 28 de febrer de 2017

Així era l'Institut Lluís Vives el 1704


La maqueta de la València del segle XVIII instal·lada a l'entrada del MUVIM està basada en el gravat d'Antoni Bordazar de 1738, que al seu torn és una còpia fidedigna del plànol manuscrit del Pare Tosca de 1704, en el qual només s'han introduït lleus modificacions.

Gravat de Antoni Bordazar de 1738

La maqueta, a escala 1:500 i de 24 m2 d'extensió, s'ha realitzat en fusta i materials plàstics. Per a la reproducció dels aproximadament 7.500 arbres s'han fet servir diversos polímers.

Detall de la maqueta

Tots els edificis de la ciutat s'han tallat i pintat a mà per acreditats artesans miniaturistes i el resultat és equiparable al de les millors maquetes històriques del món.


A la maqueta es troba representat, al costat del llenç de la muralla, l'edifici del Col·legi Sant Pau, pertanyent a la Companyia de Jesús, l'origen es remunta a 1552, sent el primer col·legi de la companyia.


El col·legi Sant Pau en la maqueta de València

El seu aspecte a principis del segle XVIII no difereix molt del que va tindre durant el segle següent però cal afegir la cúpula i escala sud-est, datada en 1721, i el claustre de columnes toscanes incorporades en dues fases durant els segles XVIII i XIX.
Sense grans canvis l'edifici passa a ser la seu de l'Institut de segon ensenyament en 1870 i perdura fins als anys setanta del segle XX en què és reformat adoptant la seua configuració actual.


Institut Lluís Vives el 1960, abans de la reforma


Institut Lluís Vives en l'actualitat

dimecres, 1 de febrer de 2017

Una donació reial: Encyclopédie practique de l’agriculteur


Encyclopédie practique de l'agriculteur
13 toms amb enquadernació especial per a l'institut. 12.179 pàgines
Idioma: francès
Format: 23x14 cm
Data: entre 1859 i 1871
Directors: Louis Moll i Eugène Gayot
Editor: Librairie de Fermin Didot Frères, Fils et
Cie. Paris
Impressor: Typographie de Fermin Didot Frères, Fils et Cie. Paris

Interessant enciclopèdia editada per Fermin Didot Frères, Fils et Cie sota la direcció de Louis Moll, el primer tom, i Louis Moll i Eugène Gayot els 12 toms restants.
Presenta la curiositat d'estar paginada doblement per cara, pel que les seues 12.179 pàgines es redueixen pràcticament a la meitat.

Alguns volums poden contenir errades en la data d'edició perquè no es corresponen amb l'ordre dels toms. Les dates que apareixen són les següents: tom I 1859; tom II 1859; tom III 1860; tom IV 1871; tom V 1871; tom VI 1872; tom VII 1862; tom VIII 1863; tom IX 1864; tom X 1865; tom XI 1866, tom XII 1867; tom XIII 1871.
Les possibles errades semblen estar corroborades per la circumstància que tots els volums s'acompanyen d'una targeta que indica que l'enciclopèdia va ser donada pel Rei Amadeu I de Savoia en 1871 a la Càtedra d'Agricultura de l'Institut durant la seva visita a València l'esmentat any .L'estat de conservació és molt bo tot i que alguns exemplars presenten taques.

dijous, 29 de desembre de 2016

Die Süsswasserfische von Mittel-Europa. Una altra joia de la nostra biblioteca històrica

Volum I: llibre de 584 pàgines de text i il·lustracions
Idioma: alemany
Format: 29x22 cm
Data: 1909
Volum II: carpeta amb 31 làmines amb cobertes transparents
Idioma: alemany
Format: 36x53 cm
Data: 1908
Editor: Wilhelm Grote. Barmen
Editorial de Wilhelm Egelmann. Leipzig
Impressor: Werner u. Winter. Frankfurt a. M.Aquesta obra és una altra de les joies de la nostra biblioteca històrica.

En el primer volum es realitza una descripció de les espècies més importants dels peixos de rius i llacs d'Europa Central i està profusament il·lustrat.
El segon volum consisteix en una carpeta amb 31 cromolitografies, d'excel·lent factura, cadascuna d'elles amb coberta protectora transparent.

Els autors: Carl Vogt i Bruno Hofer són dos destacats naturalistes alemanys. Carl Vogt va realitzar importants aportacions en els camps de la Zoologia, Fisiologia i Geologia. Bruno Hofer, professor de Zoologia i Ictiologia a Munic, va contribuir al coneixement dels paràsits i patologies dels peixos.

El seu estat de conservació és bastant bo en general. Només algunes làmines presenten taques.


dimecres, 14 de desembre de 2016

Instruments científics a l'Institut Lluís Vives


Dissabte, 26 de novembre, es va realitzar en el nostre institut la segona jornada de la matinal: "Instruments Científics, Història, Patrimoni i Ensenyament de les Ciències" organitzada en col·laboració amb l'Institut d'Història de la Medicina "López Piñero" i la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València i el Centre de Formació del Professorat, CEFIRE-CTEM, de València.
La jornada va començar amb la presentació de la ponència de Josep Simon "Veure i Fer: La cultura material i l'ensenyament de les ciències". Va continuar amb la ponència de Luis Castellón "El patrimonio científico de los institutos históricos". Més tard es va realitzar una visita guiada a l'exposició de llibres i instruments científics de l'Institut Lluís Vives de València, a càrrec de José María Azkárraga i Luis Felipe Moreno. A continuació Alfons Zarzoso va presentar la ponència "Els instruments de la medicina i l'ensenyament de la ciència" i va acabar amb una discussió general.

L'exposició consta de 22 instruments científics històrics dels antics gabinets d'Història Natural i Física i Química de l'Institut Lluís Vives.

Cada instrument s'acompanya d'una fitxa explicativa amb informació sobre el seu origen, ús, aplicacions i, en ocasions, alguns detalls sobre l'empresa que el va fabricar. Els instruments estan complementats per nombrosos llibres de text i catàlegs didàctics històrics en què es fa menció expressa dels mateixos.

L'exposició romandrà oberta per a visites de professors i escolars de València fins a mitjans de gener de 2017.

dimarts, 12 d’abril de 2016

La Història Natural dels Tarongers de Risso i Poiteau tanca el cercle a l'Institut Lluís Vives

Histoire Naturelle des Orangers. Edició facsímil
Llibre amb 280 pàgines de text i 109 làmines
Autors: A. Risso i A. Poiteau
Idioma del text: francès
Idioma de les làmines: francès i italià
Data: 2000
Editor: CM CONNAISSANCE & MÉMOIRES. París
Impressor: Imprimerie F. Paillart. Abbeville


Després de donar a conèixer en aquest blog l'existència d'un exemplar de l'excel·lent obra de 1872 Histoire et Culture des Orangers d'A. Risso, A. Poiteau i M. A. du Breuil a la nostra biblioteca històrica el professor Salvador Zaragoza Adriaensens es va posar en contacte amb nosaltres per donar-nos a conèixer el seu esplèndid treball sobre aquesta i la seua predecessora: Histoire Naturelle des Orangers d'A. Risso i A. Poiteau de 1818-1822.
El professor Zaragoza va cedir amablement a la nostra biblioteca un exemplar dedicat de la seua obra publicada, juntament amb Bernard Aubert, per l'editorial CONNEISANCE & MEMORIES de París en 2002.

Uns mesos
després el professor Zaragoza ens va cedir també un exemplar facsímil de l'obra de Risso i Poiteau de 1818-1822, concretament el núm 445 dels 500 que inclou l'edició espanyola, de l'any 2000, realitzada igualment per l'editorial CONNEISANCE & MEMÒRIES de París.

D'aquesta forma el nostre centre ha arribat a reunir una interessant trilogia d'obres dedicades al cultiu dels tarongers d'indubtable interès històric i científic pel destacat prestigi mundial dels seus autors, la qual cosa ens va permetre realitzar a l'institut una interessant miniexposició amb els tres exemplars.

dimarts, 15 de març de 2016

Un any de miniexposicions temporals a l'Institut Lluís VivesAl febrer de 2015 vam rebre, per donació, una vitrina horitzontal amb la qual vam començar a realitzar petites exposicions temporals, d'una o dues setmanes, aprofitant les interessants obres contingudes a la nostra biblioteca històrica.Molts són els temes que hem tractat des d'aleshores en aquest tipus d'exposicions: els Anals de l'Institut General i Tècnic de València; l'Àlbum Benary de plantes hortofructícoles; l'Atles de la Clínica Dermatològica del doctor José Eugenio Olavide; la Història dels Tarongers de Risso, Poitteau i de Breuil; el Feixisme durant la Dictadura Franquista; les Expedicions Oceanogràfiques del Príncep Albert I de Mònaco; l'Atles d'Arquitectura Antiga de Hector D'Espouy; els Catàlegs Didàctics Històrics; les novetats de la Biblioteca; etc.


Esperem seguir amb aquest tipus d'exposicions donant a conèixer de forma gradual la rica varietat d'obres que atresora el centre.