dilluns, 18 de setembre de 2017

Història de l'Institut Lluís Vives en quatre maquetes

Maquetes retallables de cartolina. Escala 1/280:
 - Any 1552: base 42x23'5 cm, alçada 4 cm.
 - Any 1704: base 42x23'5 cm, alçada 7 cm.
 - Any 1915: base 36x19 cm, alçada 8'5 cm.
 - Any 2012: base 29'5x21 cm, alçada 8'5 cm.
Disseny i confecció de les maquetes: Luis Felipe Moreno Vázquez

Abraçada al Lluís Vives. 24-02-2012
Un dels actes més emotius de la mobilització estudiantil de la primavera valenciana de l'any 2012 és el que es va denominar "abraçada a l'Institut Lluís Vives", dut a terme per alumnes, pares, professors i simpatitzants del mateix.
Per commemorar-es va elaborar una maqueta de cartolina retallable de l'edifici de l'Institut Lluís Vives.

Maqueta de l'IES Lluís Vives de 2012

Imatge de l'IES Lluís Vives abans 
de la reforma dels anys 70
Aquesta maqueta va ser el punt de partida d'altres que van venir després; concretament l'any 2015, amb motiu de l'exposició "La Història Natural a l'Institut Lluís Vives. Espai d'ensenyament, lloc de ciència ", en què es commemoraven 100 anys d'investigació científica i ensenyament de la Ciència, Es va confeccionar una altra maqueta, de les mateixes característiques, que representava el llavors denominat Institut General i Tècnic de València, tal com era el 1915.

Maqueta de l'Institut General i Tècnic de València cap a 1915

Imatge del Col·legi Sant Pau en el pla 
manuscrit del pare Tosca de 1704
Finalment, aquest mateix any, s'han realitzat dues maquetes més. Una que representa una interpretació de la imatge del col·legi Sant Pau de la Companyia de Jesús, antecessor de l'actual institut, que apareix en el plànol manuscrit del pare Tosca de 1704 i posterior gravat d'Antoni Bordazar de 1738.

Maqueta del Col·legi Sant Pau de València cap a 1704

Imatge de les cases comprades per la
Companyia de Jesús a partir de 1552
L'altra representa una interpretació de les figures de les cases comprades per la Companyia de Jesús, a partir de 1552, que apareixen en el llibre "Monografia històrica de l'IEM Lluís Vives de València" de José Luis Corbín de 1979. Amb l'adquisició d'aquestes cases, amb els seus respectius horts, els jesuïtes van poder edificar el que seria el seu primer col·legi a Espanya.

Maqueta de les cases comprades per la Companyia de Jesús a partir de 1552

En aquestes últimes maquetes es troba representat un fragment del llenç de la muralla sud de València junt al qual es va edificar el col·legi Sant Pau.

Després de la confecció de l'última maqueta s'ha procedit a realitzar amb totes elles una de les miniexposicions temporals al vestíbul de l'institut.

dimarts, 28 de febrer de 2017

Així era l'Institut Lluís Vives el 1704


La maqueta de la València del segle XVIII instal·lada a l'entrada del MUVIM està basada en el gravat d'Antoni Bordazar de 1738, que al seu torn és una còpia fidedigna del plànol manuscrit del Pare Tosca de 1704, en el qual només s'han introduït lleus modificacions.

Gravat de Antoni Bordazar de 1738

La maqueta, a escala 1:500 i de 24 m2 d'extensió, s'ha realitzat en fusta i materials plàstics. Per a la reproducció dels aproximadament 7.500 arbres s'han fet servir diversos polímers.

Detall de la maqueta

Tots els edificis de la ciutat s'han tallat i pintat a mà per acreditats artesans miniaturistes i el resultat és equiparable al de les millors maquetes històriques del món.


A la maqueta es troba representat, al costat del llenç de la muralla, l'edifici del Col·legi Sant Pau, pertanyent a la Companyia de Jesús, l'origen es remunta a 1552, sent el primer col·legi de la companyia.


El col·legi Sant Pau en la maqueta de València

El seu aspecte a principis del segle XVIII no difereix molt del que va tindre durant el segle següent però cal afegir la cúpula i escala sud-est, datada en 1721, i el claustre de columnes toscanes incorporades en dues fases durant els segles XVIII i XIX.
Sense grans canvis l'edifici passa a ser la seu de l'Institut de segon ensenyament en 1870 i perdura fins als anys setanta del segle XX en què és reformat adoptant la seua configuració actual.


Institut Lluís Vives el 1960, abans de la reforma


Institut Lluís Vives en l'actualitat

dimecres, 1 de febrer de 2017

Una donació reial: Encyclopédie practique de l’agriculteur


Encyclopédie practique de l'agriculteur
13 toms amb enquadernació especial per a l'institut. 12.179 pàgines
Idioma: francès
Format: 23x14 cm
Data: entre 1859 i 1871
Directors: Louis Moll i Eugène Gayot
Editor: Librairie de Fermin Didot Frères, Fils et
Cie. Paris
Impressor: Typographie de Fermin Didot Frères, Fils et Cie. Paris

Interessant enciclopèdia editada per Fermin Didot Frères, Fils et Cie sota la direcció de Louis Moll, el primer tom, i Louis Moll i Eugène Gayot els 12 toms restants.
Presenta la curiositat d'estar paginada doblement per cara, pel que les seues 12.179 pàgines es redueixen pràcticament a la meitat.

Alguns volums poden contenir errades en la data d'edició perquè no es corresponen amb l'ordre dels toms. Les dates que apareixen són les següents: tom I 1859; tom II 1859; tom III 1860; tom IV 1871; tom V 1871; tom VI 1872; tom VII 1862; tom VIII 1863; tom IX 1864; tom X 1865; tom XI 1866, tom XII 1867; tom XIII 1871.
Les possibles errades semblen estar corroborades per la circumstància que tots els volums s'acompanyen d'una targeta que indica que l'enciclopèdia va ser donada pel Rei Amadeu I de Savoia en 1871 a la Càtedra d'Agricultura de l'Institut durant la seva visita a València l'esmentat any .L'estat de conservació és molt bo tot i que alguns exemplars presenten taques.