divendres, 20 de juliol de 2012

Animals "antidiluvians"

Models d'escaiola de vertebrats fòssils
Grandària: Entre 25 i 60 cm
Data: Finals del segle XIX i principis del XX

En el catàleg de l'any 1925 sobre les col·leccions d'Amfibis, Rèptils, Aus i Mamífers del museu d'Història Natural de l'institut, publicat per Luis Pardo García en els "Annals de l'Institut Nacional de 2n Ensenyament de València", es menciona l'existència de 10 reproduccions d'escaiola d'espècies extingides. Concretament set Rèptils, dues Aus i un Mamífer.

Actualment es conserven només els cinc exemplars següents:
Rèptils: Ichthyosaurus, Pterodactylus crassirrostris, Brontosaurus, Iguanodon
Mamífer: Glyptodon

Els dos primers van ser adquirits pel professor Emilio Ribera, els dos següents van ser comprats pel professor Celso Arévalo i l'últim va ser realitzat per Santiago Simón, dibuixant del Laboratori d'Hidrobiologia. 
Pterodactylus crassirrostris

El seu estat de conservació és divers. Alguns han de ser reparats, restituint les porcions perdudes, i tots han de ser pintats.


Aquesta tasca ha començat amb el Pterodactylus, que ha sigut restaurat per Félix Pons, professor d'Educació Plàstica del nostre institut.

dilluns, 16 de juliol de 2012

Un microscopi Reichert de 1908

Microscopi òptic compost
Data 1908
Fabricant: Carl Reichert Wien

Carl Reichert va començar la seua activitat professional de la mà del famós fabricant Ernst Leitz encara que prompte es va independitzar començant a produir els seus propis instruments òptics a Viena.

Microscopi C. Reichert, 1908
Aquest exemplar consta d'un ocular núm. 3 i tres objectius:  núm. 1, núm. 3 i núm. 7a (C. Reichert). Només l'últim objectiu és original la resta dels components òptics són reposicions posteriors. Amb la configuració actual poden obtindre's uns 400 augments.
Una vegada netes les lents comprovem que les imatges que produeixen són excel·lents, a pesar de no tindre condensador.
Els comandaments macromètrics d'enfocament són coaxials i el micromètric terminal inferior, ambdós funcionen amb gran precisió.

Identificació en la base del miscroscopi
Presenta el número de sèrie 41534, que creiem correspon a l'any 1908. No apareix en el catàleg Reichert de l'any 1908/09, encara que s'aproxima el model VI.

Va ser comprat, i incorporat a l'institut, en el curs 1909/10, segons costa en la memòria del centre, “se adquirieron tres microscopios Reichert”. “Uno de los microscopios da aumentos hasta de 1200 diámetros con un juego de tres objetivos, uno de ellos de inmersión y dos oculares; los otros dos microscopios llevan dos objetivos y dos oculares y dan aumentos de 40-650 diámetros. Todos estos microscopios van en sus cajas correspondientes y tienen los accesorios que son precisos para su utilización, destinándose el primero al trabajo personal del profesor, y los otros dos al que bajo su inspección pueden realizar los alumnos”.

Aquest microscopi és un dels esmentats en l'article del professor Celso Arévalo sobre laboratori d'Hidrobiologia de l'institut en el butlletí, de juny de 1914, de la Reial Societat Espanyola d'Història Natural.

El cos metàl·lic presenta diverses alteracions, algunes de les quals es poden eliminar per procediments mecànics.

dissabte, 14 de juliol de 2012

Treballs d'alumnes

Treballs diversos en paper, fusta, metall, cartó,...
Data: des de 1910 fins a l'actualitat

L'activitat de l'aula ha anat sempre acompanyada de treballs realitzats pels alumnes com a complement a l'estudi. En la majoria de les disciplines és normal la confecció de cartells, esquemes, mapes, etc. En Ciències Naturals la varietat de treballs és major ja que es poden realitzar, a més, dibuixos d'observacions microscòpiques, mapes climàtics, topogràfics, geològics, de distribució de éssers vius o inanimats, representacions de la natura, esquemes i fotografies d'òrgans i aparells d'animals i plantes, dibuixos esquemàtics de muntatges experimentals, models tridimensionals de molècules, òrgans, estructures geològiques, etc.
 
Mapa de salinitat dels oceans (de Schott)
A l'IES Lluís Vives es conserven alguns dels treballs realitzats pels alumnes durant la dècada de 1910, quan impartia classes d'Història Natural i Fisiologia i Higiene el professor Celso Arévalo Carretero. Són tots làmines en color, algunes de les quals estan emmarcades. Aquests treballs estan perfectament catalogats, per Luis Pardo García, en la publicació de 1919 "El Museo de Historia Natural del Instituto de Valencia. La Sección escolar", en el volum IV dels Anales del Instituto General y Técnico de Valencia.