dimarts, 7 d’abril de 2015

Restauració de les làmines de Botànica i els treballs d'alumnes

La recent exposicióLA HISTÒRIA NATURAL A L'INSTITUT LLUÍS VIVES. Espai d'ensenyament, lloc de ciència” ha permés la restauració d'un parell de làmines de Botànica de l'editorial Antonio Vallardi de Milà, datades cap a 1910, i dos treballs d'alumnes dels cursos 1916/17 i 1917/18.Les quatre peces intervingudes tenen com a suport el paper, un material altament higroscòpic, que es veu afectat pels canvis de temperatura i d'humitat. A més, amb el temps, el paper de fibres curtes procedents de la fusta i amb un alt contingut en lignina es torna friable i trencadís fent que la seua manipulació resulte difícil sense crear-li nous deterioraments.

Restes de goma després
de l'esborrat
Prova de neteja en làmina
Les làmines de Botànica s'han separat de les seues motlures de fusta per a realitzar una neteja en sec per anvers i revers, s'han nebulitzat amb carbonat de metilmagnesi per a desacidificar-les i crear una reserva alcalina, s'han reparat xicotets talls i reintegrat xicotets faltants amb aquarel·les i finalment s'han allisat. Una d'elles ha sigut reforçada amb cinta de cotó en les zones més afeblides. S'han netejat les motlures i s'han tornat a muntar.

Treball desmuntat abans d'intervindre

Els treballs escolars s'han extret dels seus corresponents marcs i el paper s'ha tractat com en les làmines. S'han netejat els marcs, substituït un vidre i afegit unes darreres de cartó amb suport auxiliar neutre.


darrera de cartó y suport neutre
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada