dijous, 19 de gener de 2012

Plaques de Llanterna

Fotografies microscòpiques d’organismes planctònics.
Format: 8,5 x 10 cm.
Data aproximada: principis segle XX.
Empresa distribuïdora: Les Fils d’Émile Deyrolle. París.

Les plaques de llanterna es poden considerar les precursores de les actuals diapositives i constitueixen el primer intent d’aplicar la projecció d’imatges amb finalitat didàctica entre els segles XIX i XX. En un principi es van utilitzar plaques de vidre pintades però, posteriorment, i amb el desenvolupament de les tècniques de fotografia, es van substituir per diapositives en un suport de vidre.
L’instrument utilitzat per a la projecció és la llanterna màgica, l’origen de la qual es remunta al segle XVII encara que se va anar perfeccionant en segles posteriors. A l’inici la font de llum era la flama d’un ciri o d’una llàntia d’oli o un altre combustible; més tard es van instal·lar llums elèctrics.

La nostra col·lecció es compon dels únics 5 exemplars que s’han conservat. Desconeixem el nombre de plaques que va poder tindre el Gabinet d’Història Natural. No hi ha referències sobre elles als catàlegs que hem consultat, que es centren fonamentalment en els treballs realitzats pels alumnes i els exemplars exposats a l’antic museu. Totes aquestes plaques  procedeixen de la casa francesa Les Fils d’Émile Deyrolle i l'estat de conservació és bo, encara que algunes presenten fissures en alguna de les seues cares.


No s’ha conservat la llanterna màgica amb què es projectaven les imatges de les plaques, que s'observa en la següent fotografia de l'any 1941.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada