dimecres, 13 de març de 2013

Models d'anatomia humana d'Émile Deyrolle


Models murals i de sobretaula d'anatomia humana
Reproduccions anatòmiques d'escaiola policromada
Grandària: Entre 30 i 50 cm
Data aproximada: finals del segle XIX i principis del XX
Empresa distribuïdora: Émile Deyrolle/Les Fils d'Émile Deyrolle

L'empresa Émile Deyrolle, posteriorment Les Fils d’Émile Deyrolle, localitzada a París, gaudeix de merescuda fama des del segle XIX com a distribuïdora de material científic i didàctic. El gabinet d'Història Natural va adquirir en la mateixa gran quantitat de peces per al seu museu i el laboratori, sobretot a partir de l'arribada del catedràtic Emilio Ribera.

Dels exemplars destinats a l'estudi de l'anatomia humana es conserven en l'actualitat sis, tres murals i tres de sobretaula. Cinc d'ells conserven la base de fusta original i la xapa identificativa de l'empresa distribuïdora. El seu estat de conservació és acceptable encara que requereixen ser netejats i repintats.

La majoria estan referenciats pel professor Luis Pardo en la publicació de 1925: “Les col·leccions d'Amfibis, Rèptils, Aus i Mamífers del Museu d'Història Natural de l'Institut”, dins de la revista Annals de l'Institut General i Tècnic i Nacional de 2n Ensenyament de València”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada