diumenge, 23 de juny de 2013

Models d'organografia vegetal d'Émile Deyrolle

Models anatòmics d'escaiola i tela policromades sobre base de fusta
Data aproximada: Primeres dècades del segle XX
Empresa distribuïdora: Les Fils d'Émile Deyrolle Paris.

Flors masculina i femenina de Pinus sylvestris
El museu del centre conserva huit exemplars d'organografia vegetal de l'empresa Les Fils d'Émile Deyrolle de Paris. 

Dos d'ells corresponen les flors masculina i femenina del pi silvestre (pinus sylvestris). Ambdós de fusta i escaiola policromada i compartint la base de fusta. Alt: 30 cm. Base: 35x20 cm. Es troben en bon estat.


Desenvolupament embrionari de
Phaseolus vulgaris (fase IV)
Altres cinc es corresponen amb les diferents fases del desenvolupament embrionari del fesol (Phaseolus  vulgaris). Els quatre primers de fusta i escaiola i el cinquè de fusta, escaiola i tela, tots policromats. L'alçària varia entre 40 cm i 70 cm, la base és de 20x20 cm en els cinc. L'últim està deteriorat, un cotiledó està partit i les fulles han perdut la seua forma original, per la qual cosa ha de ser restaurat.

L'octau exemplar correspon la flor del lliri (Iris germanica). És un exemplar desmuntable d'escaiola i tela policromades. Està molt deteriorat i ha perdut diverses peces. La grandària de la flor completa muntada és de 70 cm d'alt i 40 cm d'ample.

Totes les peces es troben al catàleg de Botànica, Fisiologia Vegetal i Models Anatòmics, de març de 1914, de l'empresa Les Fils d'Émile Deyrolle, encara que no hem pogut consultar altres anteriors.
Al centre arriben en el curs 1899/1900 els cinc exemplars del desenvolupament del fesol, de la resta desconeixem l'any de compra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada